چقدر خوب می‌شود بد بود

اخبار این روزها پر شده از مغالطه و نیرنگ و فریب و تهمت و جنگ روانی
ذهن متفکر و اهل تامل تاب این حجم از قباحت رو نداره باید چشم‌ها رو ببندیم یا دهان رو؟
هر دوتاش سخته ولی پیامی دارم برای مسئولینی که این روزها دهانشان آب افتاده و لذت می‌برند از زیرکی خودشون و پیشرفت برنامه‌های تدوین شده در تخدیر و تحمیق هم‌وطنان و هم‌نوعان انسان خودشون:
چقدر خوب دنیای مردم و آخرت خودتون رو به بازی گرفتید و چقدر خوب می‌تونید بد باشید
#پنج‌شیر
#خوزستان
#واکسن

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.