پاییز ناگهان از راه رسید

چقدر درست گفتند که پاییز ناگهان از راه می رسد
پاییز استاد طبیعت است و حتی در آمد و شد خود حرفهای بسیاری برای گفتن دارد
باری ناگهان پاییز امسال هم رسید مثل همیشه عجیب و شگفت انگیز و کمی غریبانه با حال و هوای خاص خود


عجیب آنکه امروز غریبه ای آشنا و دوستی ناآشنا را به خاک میسپارند همزمان با اولین روز پاییز، در راه بازگشت از عتبات تصادف کرده همیشه اورا میدیدم.. افسوس میخورم چرا اورا در آغوش نگرفتم یا دستش را نفشردم! چقدر سخت است که ما آدمها بدون حس رفاقت فقط همدیگر را ببینیم.. چرا با هم رفیق نیستیم؟!
میتوانست از بهترین دوستانم باشد و امروز آغاز پاییز را به هم تبریک گفته باشیم! ولی نه.. امروز او دیگر در میان خاکیان نیست و به جمع افلاکیان رفته است اما این بند محبت و آشنایی حتما روزی مارا به هم خواهد رساند
کلاس درس پاییز رمزآمیز آغاز شد و من همیشه شاگرد کلاس اول پاییز هستم
پاییز آمد .. برپا

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.