موضوع انشاء: پاییز

پاییز بیاد و چیزی ننویسم، هرگز تا زنده ام!
هر‌ چند سخت شده پاییز و هم دست به قلم شدن، ولی هنوز اعجاز خودشون رو دارن ماه‌های مهر آبان آذر، لطیف و عمیق هستند مثل خود دلتنگی و باز از نوشتن ناگریزم مثل همه پاییزهای قبل و مثل همه پاییزهای بعد.
پاییز، فصل فلسفه، بر همه دردمندان مبارک و پر بشارت باد.

1 دیدگاه On موضوع انشاء: پاییز

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.