بزرگ‌ترین برهان بر وجود خدا

پروفسور_لگنهاوزن

بدون تایید یا رد اینکه این آقا عنوانش پروفسور لگنهاوزن است یا اینکه اصلا چنین فردی وجود دارد یا نه فارغ از اصالت این ویدیو، یک حقیقت انکارناپذیر در این ویدیو عنوان میشه چیزی که برای شخص من هنوز بزرگترین برهان بر وجود خداست.

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.