امدادهای غیبی در جنگ روسیه و اکراین

خارکیف/ نجات‌ معجزه‌آسای زن اوکراینی از سقوط موشک

من نه طرفدار غربم نه دلداده شرق، به عنوان یک انسان معتقدم هیچ دیکتاتور احمقی حق ندارد برای کودکان و زنان ایجاد ناامنی کند.

آزادی و امنیت دو حق الهی انسان است و تنها باید از متجاوزین به دیگران و تنها پس از یک دادرسی عادلانه سلب شود.

شرمی تاریخی سزاوار آنان که تجاوز جنایتکارانه را «عملیات ویژه» خواندند چه در یمن چه در اوکراین.

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.